Logo

Afaan oromoo fi siyaasa itoophiyaa


Sagantaalee. Ummata dhugaa kennuu fi fudhatuu beeku! caayaa Bareentumaa kana irratti dhimmoota aadaa,seenaa,aartii,afaan,siyaasa oromoo ilaallatu iddoo kanatti argattu. Afaan Sumaalee - 18 miliyoona - Somaaliyaa, Itoophiyaa, Jibuutii. , 1981). Ministirri Muummee Dr Abiy Ahimad, Pireezdaantin Eertiraa Isaayaas Afawarqii fi Pireezdaantin Somaaliyaa Mohaammad Abdullaahii Asmaraatti waliin mari'atan. 3) Finfinnen waltajjii jarmyoota Oromoo hundaati. Haata’uu malee, inni guddaanii fi kan beekkamuu qabu Afaan Oromoo afaan kamiiyyuu caalaa falaasama, amaleeffata, seenaa, aadaa, duudhaa, dabarsii fi muuxanno ummata Oromoo kan ibsu isa waan ta’eef ogbarruu Oromoo barreessuu keessatti ulaagaa sadarkaa duraa qabatuudha. 16/07/2013 · keetii ilaalchisee, gaafii kee “Seenaan Oromoo Akka Janus Fuula Lama Qabaa Laata?”kan jedhuuf, waayee seenaa warruma beekumsa fi ogummaa seenaa qabaniif dhiisee; garuu qabxiilee lamarratti gabaabumatti waa jechuun barbaada. “Pireezdaant Traamp walii-galtee bu’aan isaa biyyoota sadeenifuu ta’urra akka gahamuuf xiyyeeffannon hudumaa wajjin hojachuu murteesse . Labsii baase kanaan, Paarlaamaan Awurooppaa, balaaleffanaa fi himannaa guddaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeesseera. com. Akkuma Caaltuun dhufteen, bokkaan roobuu eegale. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. 6 miliyoona - Itoophiyaa. Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Daareektarri Daarektooreetii Garee Qorannoo Afaan Oromoo, Obbo Dirribaa Tafarraa OBN tti akka himanitti bara 1995 irraa eegalee gama qorannoo Afoolaa fi Hog-barruu Oromootiin hojiin abdachisaan hojjetameera OMN: ዕለታዊ ዜና (October 30, 2019) - Daily News in Afaan Amaaraa Interview with Jaal Maaroo, Commander of the Oromo Liberation Army (OLA/WBO) Western Zone (via RSWO) Interview with former Abbaa-Gadaa Bayyanaa Sanbatoo (via OMN, in Afaan Amaaraa) Eebbaa fi Irreecha Oromoo Sirna Irreechaa irratti dhimmoota gurguddoo raawwatan keessa tokko eebba. Lakkoofsi paartilee siyaasaa Itoophiyaa baayyataniiru osoo jedhamaa jiru paartiin Paartii Bilisummaa fi Wal-qixxummaa ykn 'Natsaanat innaa Ikulinat' jedhama. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 > DOWNLOAD (Mirror #1) 85e802781a Download Oromo Bible apk 1. Uummatni Oromoo Matakkal keessa jiraatu baroota dheer … aadhaaf gaaffii afaan isaan barachuu fi gaaffii naannoo Oromiyaatti waamamuu ykn ammoo Godina addaa ta'uu gaafataa turan. Odeeffannoon jiru akka ibsutti, ummanni Oromoo akka hawaasaatti Gaanfa Afrikaa keessa waggoota kuma baay'eedhaaf jiraacha ture (Prouty et al. Akka sabaattis ta'ee akka namaatti waan hojjatuu fi waan lagatu qaba. com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Afaan Oromoo afaan Kuush damee Afiroo-Eshiyaatiik jalatti ramadama. Sign In. 2. Haa ta’u malee, yeroo Xaliyaaniin Itoophiyaa umnaan qabatte, bara 1936-1941tti Afaan Oromoo [OBN 01 13 2010,Adaamaa]:- Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaan walii galtee walitti hidhamiinsa isaanii cimsu walii mallatteessan. oduu siyaasa oromiyaa, itoophiyaa fi gaafa afrikaaf Awash Post hordofaa. Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @obnhq hordofaa. May 07, 2015 · Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Afaanota Kuusha keessa Afaan Oromoo afaan sabni baayyeen dubbatu yoo ta'u, uummata miliyoona 60 ol ta'utu dubbata. Boombii Walatajjii irratti darbameGuyyaa har'a hiriira deeggarsa muumicha Ministeraa Itoophiyaa Dr. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Itiyoophiyaa · Afrikaa · Addunyaa. . Kun qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa. Afaan Oromo full film, Jaalalaa Moohate, By Ridii Man kush ONN LIVE Haala Yeroo irratti Marii Hayyuu Oromoo Dr. Caayaa keenya qabbanooytuu jala teessani waan dhabdan hin jiruu itti dhihaadhaa. wareegama qaalii abbaa biyyuummaaf oromoon gamtaan kaffaalaa turee cinaatti gataanii dantaa diinoota inniikaa oromoo kan seenaa keessaatti waggaa 900 oliif oromoon ittiin wal waraanaa turee tiksuuf aarsaa oromoon OBN Gur. Sabboontotii fi Dargaggooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa Boqochuu Hayyuu Nelson Madellaa fi Jaal Taddasaa Birruuf Yaadannoo Taasisan. Dabratsiyoon G/mikaa’eel, walitti qabaan qophii olompiika Itoophiyaa dorgommii Tookiyoo 2020 obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Tuuta Afaan Oromoo dubbatu, garuu kan Oromummaan qabatamaatti keessa hin jirre, murna xiqqaa guddisa bade, kan gochaa fi jechi isaa salphinaa ti! Oromoon ummata guddaa aadaa fi safuu qabu, kan seera fi sirna beeku dha. Nov 29, 2010 · Ilmi namaa waldhalaa baayyataa dhufe, baay’atees faffaca’ee jiraachuuf dirqame, faffaca’uun isaa afaan adda addaa akka horatu isa taasise, afrikaan sanyii tokko, ilmi namaa gurraachi afrikaa keessa jiraatus akkasuma sanyii kan walcaalu hin jiru, anatu sicaala jechuun saba tokko hacuucuu dha, Oromoo gosa Itoophiyaa keessas ta’ee Afrikaa Wareegamtoota qabsoo Oromoo yeroo yaadannu, kaayyoo isaan wareegamaniif galmaan gahuuf waltajjii fi haala guddina siyaasa Oromoo giddugalaasse taasifannee ti. 5. Naannoo Beenishaangul Gumuz Godina Matakkal ona Barbar keessatti manni barumsaa afaan Oromoo hojii eegale. Riifoormiin mirga namoomaa bara hojii tokoffaa muummicha ministeera Abiy Ahmed calqabame bara 2019 keessa walitti bu’insa hawaasaa kan akka walitti bu’insa Sabaafi seer-dhablummaan danqameera. Jawaar mootummaa sossobee Shanee du’a oolchuuf waan yaade fakkaata. Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera jechuun waan ulfaatuuf, namoonni yeroo hedduu akka waan inni jaarsa ta’eetti yaadu. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo. Garuu akkuma bitaatti jallisuun hin taane mirgatti dabsuun hin bareechu. Faayidaa Addaa Oromiyaan Finfinnee Irraa Argattu (Ibsa) Paartichi gaaffii ummata Oromoo bu’uurarraa ni deebisa jedhame. pdf - baressan waggaa 60 oliif ummata bira akka hingeenye awwaalamee ture . “Nuti bartootni Oromoo fi bartootni saboota miidhaa bittaa jala jirruu ummata Itoophiyaas tahe  Sochii mormii Musliimaa yeroo ammaa kana taasifamaa jiru qalbeeffachuu fi hubannoo warri isaanii irraa du'ee, babal'ina barnoota afaan Arabaa fi hiikkaa fi raabsa Kanaafidha gaazexeessitoonni, dhaabbileen siyaasa fi dhaabbileen  . Gaafii fi Deebii itti aanaa dura ta’aa Kongirasii Federaalawaa Oromoo, Obboo Baqqalaa Garbaa wajjin geggeeffame daawwadhaa. Fedhiin siyaasaa biyya sadeenii Masrii,Itoophiyaa fi VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Mormiin Oromiyaa Siyaasa Itoophiyaa Akkamitti Jijjiiree? Muddee 09, 2016 “Areedni mallattoo ulfiinaa fi kabajaa ture" Back to top. Seenaa fi siyaas-diinagdee Itoophiyaa keessatti wanti gaggaariin hojjatame jedhamu baay’ee dhaadheffameera. Afaan Oromoo keessatti maqibsi maqaa ykn bamaqaa ibsamu sana booda dhufa. Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Handhuura Oromiyaa fi giddu galeessa Oromoo Maccaa fi Tuulamaati. Osoo walita'insii kun fiixa bahee siyaasa biyyattii keessatti maal akeeka? Barruu 'The Economist' jedhamuun bara 2018 Itoophiyaa keessatti 'nama siyaasaa daran beekamaa ta'e' ykn 'the most popular politician' kan jedhaman Obbo Lammaa Magarsaa ammas irra deebiin siyaasa Obbo Barakat Simoon Miseensi Koree Hojii Raawwachiftuu Mootummaa fi Ministira Dhimmoota Komunikeshinii Itoophiyaa duraanii malaammaltummaan shakkamanii to'annoo jala ooolanaiiru. 4. Asaffaa Tafarraa fi Obbo Baqqalee Garbaa waliin taasifame kutaa 1ffaae Februar Suuraa oromoo sabaahimaaleen ijaaru. Mootummaa cehumsaa ijaarun sirna Habashaan mataa Ummata Itoophiyaa irratti ol baatu uumuu Tuuta Afaan Oromoo dubbatu, garuu kan Oromummaan qabatamaatti keessa hin jirre, murna xiqqaa guddisa bade, kan gochaa fi jechi isaa salphinaa ti! Oromoon ummata guddaa aadaa fi safuu qabu, kan seera fi sirna beeku dha. Akka Qo’annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay’nni ummata Oromoo dhibbantaa ummata Itoophiyaa 32. SEENSA Nutii Oromoo ( JSO) jijjiirama siyaas-dinagdee yeroo ammaa naannoo fi  Hogganootaa fi Miseensota ABO guyyaa har'aa hidhaman ilaalchisee ibsa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) Haala Siyaasa biyya Ethiopia Keessaa Manni hidhaas dubbatootaa Afaan Oromoo irraa haara-galfii dhabde. Kana jechuun tamsaasni BBC naannoo Gaafa Afrikaatti Afaan Oromoo, Amaaraa, Somaalee (yeroo dheeraadhaaf ture) fi Tigreen (Itoophiyaa fi Eertiraa) darba jechuudha. Jaarmiyaalee Siyaasa Oromoo (JSO) I. Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo armaan gadii irra gahanii jiru. Afaanonni gurguddon Kuush jalatti ramadaman kan armaan gadiiti: 1. Waan ta’eef Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta’u hadheeffannee waliin hojjanna. Afaan Sidaamaa - 2 miliyoona - Itoophiyaa. Oromoon miliyoona walakkaa ta’an Finfinne otoo jiraatanii afaan saanii akka fedhanitti dhima itti ba’u dadhabuun saanii wanjala guddaa dha. Abiyyi Ahimad. Afaan Oromoo - 45 miliyoona - Itoophiyaa, Keeniyaa 2. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Hiriirri Hawaasa Oromoo, Afaari fi Hawwasaalee Itoophiyaa Kaan Hirmaachise Beeljiyamitti Gegeeffame Onkoloolessa 13, 2016 ️: Ministironni haajaa alaa Itoophiyaa fi Yunaaytid Isteets hidha laga Abbayaatin wal-qabatee gaafii dhihaateef deebii kennan. OMN: ዕለታዊ ዜና (October 30, 2019) - Daily News in Afaan Amaaraa Interview with Jaal Maaroo, Commander of the Oromo Liberation Army (OLA/WBO) Western Zone (via RSWO) Interview with former Abbaa-Gadaa Bayyanaa Sanbatoo (via OMN, in Afaan Amaaraa) Fedaraalawa Itoophiyaatti caaseffama gibiraa fi ashuuraa: Heeraa fi hojmaata (Betru Dibaba) Rippabilikni Dimokiraatawa Fedaraalawa Itoophiyaa. Apr 01, 2019 · Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa. Finfinnen handhura Oromiyaati! Jan 19, 2016 · Gamtaan Paarlaamaan Awurooppaa labsii 2016/2520 RSP baaseen mootummaan Itoophiyaa gocha ajjeechaa, hidhaa, ukkaamsaa fi lafaraa buqqisuu bal’inaan ummataa Oromoo irratti raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabu gaafateera. Sirboota Afaan Oromoo TUULAMA. OPDO abdachuu fi sobamanii jalatti of dagachuun akka ofiin of balleessuu (suicide)tti laalamuu qaba. Jul 28, 2015 · Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo irra gahanii jiru. Kanaaf gaafa jeeqqumsi ka’u beenzila itti dabalaa turan. Wal-fakkeenya Yugoslavia_fi_Toophiyaa; Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufee jiraa ? Hiriirrii diddaa Mootummaa Abiyoot diyaspooratti jalqbe Jan 15, 2020 · Afaan Oromoo – World Report 2020: Ethiopia – Human Rights Watch. Afaan Oromoo afaan hujii mootummaa Federaalaa ta’uu qofaan gaafii afaan Oromoo deebisuu VOA Afaan-Oromoo Audio Tube maallaqa addunyaa faatii marii ganna kana fixachuuf abdannu tana faluutti jira. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Akka seenaan dubbatutti, walmorkiin karaa nagaa fi waraanaa ummata Oromoo fi sabootaa ollaa kan akka Amaaraa, Sidaamaa fi Sumaalee wajjin ture siyaasa hawaasa Oromoorratti dhiibbaa fide. Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. Egaa seenaan hiyyeesa hinqabuuti, yoo kan bara Tafarii dugduuba deebi’ee kaasuun barbaachises; Obbo Hayile Sillaaseen mooticha impaayera Itoophiyaa bara 1930-1974’biyya kana bulchaa turedha. Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Uummatni afaan kana dubbatu Itoophiyaa fi kaaba Keeniyaa keessa jiraata. ( Sheek Bakri hojii jara lachuutiifuu hangafa qubeen inni dalage garuu tanaa miti). Haa ta’u malee dubbattoonii Afaan Oromoo keessattuu namoonni hin baratiin jecha kana jecha Afaan Amaaraa “gibbii” jedhuun Hello guest register or sign in Sirreeffama mindaa bara 2019 SEO Bewertung von bilisummaa. Jamaaal Muhammad ahmad. Koreen Araara fi Nagaa Furtuu News Afaan Oromoo BBC News Afaan Oromoo keessa naanna'uu. Afaan Hadiyyaa - 1. Aadaa fi eenyumaa Oromoo Finfinnetti ni dagaagaa. 30, 2012- Xomborri Itoophiyaa, kan olompiika Tookiyoo Magaalaa Maqaleetti qabsiifame. Kana malees paartii keessattis ta'ee, kan  Dubartoonni jabaatanii baratanii dinagdee,hawaasummaa fi siyaasa biyyaa keessatti walqixumaadhaan gahee isaanii bahuu akka qabanis himan. Siyaasa Itoophiyaa keesattis qooda guddaa fudhataniiru. 'Gaaffii Afaan Oromoo akka gaafatametti deebisuu malee 'qabdii siyaasaa'  Fundurri Itoophiyaa maal akka ta'e addan in baane. Ibrahim Elemo . Qubeen Afaan Oromoo yeroo ammaa itti hojjannu tun bu'aa xaarii hayyoota Oromoo lamaati; Sheek Mohammed Rashaad Abdullee fi Haylee Fidaati. Waa'ee kitaaba isaaniifi dhimmoota biroo irratti turtiin waliin taasisne kunooti. Siyaasa Oromoo: Gamtaan paartilee Oromoo sadanii KFO, ABO fi PBO maalirra gahe? (bbcafaanoromoo)—Gamtaan paartileen Oromoo jajjaboo sadii, Addi Bilisummaa Oromoo (ABO), Kongirasiin Federaaliistii Oromoo (KFO)fi Paartiin Biyyaalessaa Oromoo (PBO) ijaaruuf waliigalan ‘adeemsumarra jira’ jedhu aanga’oonni paartilee kanneenii. Hundeeffamuu TBDU (PAFD) irratti yaaada namootaa akkasumas alaabaa Itoophiyaa irratti xiinxala Monenus Hundarraa qabateera Read More Afaan Oromoo afaanota addunyaa kanarratti namoota baay’eedhaan dubbataman keessaa isa tokkoofi afaanota guguddoo jedhamanii kaa’aman keessatti akka ramadamu ogeessonni afaanii ni ibsu. Gosoota Maqibsaa Maqibsi gosoota armaa OBN Bit. Abiy Ahmad irratti yaalame. Human Rights Watch kan bara 2016 Itoophiyaa ilaalchisee baasee Afaan Oromootiin Hiriironnii mormii kun kan gaggeeffaman haala qaawwaan siyaasa tokkoole hin   30 Oct 2019 Ejjenno Waloo Jaarmiyaalee Siyaasa Oromoo (JSO) I. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Afaan kuushi afaan Afroo-Eshiyaatik jalatti qoodama. Afaan kun Afroo-Asiyaatiik keessaa gare afaanii Kuush jalatti qooddama. Seeraan karaa qabatuu qabdi. Tolaa wajjin barnoota Afaan Oromoo saaa booda qayyaabachaa oolle. "Afaan Oromoo Labsiin bara 1944tti ba’e kun afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan hojiifi miidiyaa akka hin taane kan dhiibbaa irraan ga’aa ture ta’uu ibsa. Yeroo mara waan VOA ODUU IJO AFAAN OROMO Jan 11/2020 - YouTube youtube. Afaan Oromoo afaanota addunyaa kanarratti namoota baay’eedhaan dubbataman keessaa isa tokkoofi afaanota guguddoo jedhamanii kaa’aman keessatti akka ramadamu ogeessonni afaanii ni ibsu. Warri sirna Fewudaalatti amanan karaa qaxxaamuraan aangoo irra bahuu barbaadu. Apr 07, 2014 · Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Naannoon kun walumatti lafa-Oromoo jedhamee yoo beekkamu lafa walakeessaa fi kibba Itoophiyaa qabata, kunis yeroo amma lafa sabni Oromoo hin taane irra jiraatu of keessatti qabata. k. Forgot your password? Amala namaa Qubeen Afaan Oromoo yeroo ammaa itti hojjannu tun bu'aa xaarii hayyoota Oromoo lamaati; Sheek Mohammed Rashaad Abdullee fi Haylee Fidaati. Eebbi kun kan raawwatu Abbootii Gadaataaiin haala aangafummaa fi quxusummaa isaantiiniidha. Sep 18, 2019 · Uummaanni oromoo gaaffii mirgaa hiree murteeffaannaa qabsoo isaan gaafataa turee keessaatti hanga amma irraa deddeebiin qabsoon isaa hataamaa gufaataa fi daddaaqamaa har'aa gahee. VOA Afaan Oromoo. Fundurri Itoophiyaa maal akka ta’e addan in baane. PDF 26 / 5 / 1438, . Jan 15, 2020 · Fedaraalawa Itoophiyaatti caaseffama gibiraa fi ashuuraa: Heeraa fi hojmaata (Betru Dibaba) Rippabilikni Dimokiraatawa Fedaraalawa Itoophiyaa Mootummaa Federaalawaa fi Naannoleen kan caaseffame dha, Heera Federaalaa. Back to top. Isin hin darbiin. Nov 16, 2016 · Dhaabbanni Tamsaasa Biriitaaniyaa (BBC’n) tamsaasa raadiyoo gara Itoophiyaatti eegaluuf karoorfate Afaan Oromootiinis kan dabarsu ta’uun isaa beekame. Bara kana Gama Qorannoo Afoolaa fi Hog-barruu Afaan Oromootiin hojiin fakkeenyummaa qabu raawwachaa turusaa,Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise. Nus gara mana mana keenyaatti fiigne. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Tokkoffaa, sababuma fedheenuu haa ta’u maqaa kutaa tokkoo (asitti irra deebi’uu hin barbaadu) fi maqaa namoota Oromoon ummata afaan hortee Kuush dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa godhe wajjin wal fakkaata, fi siyaasa sanyii Itoophiyaa kan harraa kana boce. Nu malee Itoophiyaan ni diiggamti jechaas turan. 3. Sirnicharratti Pireezdaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Tigraay Dr. Oct 30, 2019 · Ejjenno Waloo. Siyaasa Oromoo: Mootummaa fi WBO jidduutti araarri eegaluufi ( bbcafaanoromoo )–Mootummaa Itoophiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo bosonatti hafe gidduutti araarri fi nagaan akka bu’uuf hojii eegaluu isaa koreen dhimma kanaaf hundaa’e beeksise. Apr 18, 2016 · Marsaritii youtube kanarratti vidiyoo seenaa,adaa,Sirboota fi siyaasa oroo ilaaltan ni argattuu. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta’an argattu. Karroorri BBC Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. Oromiyaa (kan yoo Ingiliffa keessatti yeroo tokko tokko Oromia jedhame kan barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kuniin kutaaleeItoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Garuu hin taatu. (NRIHJ) fi kitaabaa Hadiisa Bukhaariin Afaan Oromootti hiikame. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay, kibbaan hanga Keeniyaa faffaca’ee argama. Afaanii fi aadan Oromoo dhiibbaa malee Finfinnetti dagaagu qaba. VOA ODUU IJO 29/12/2019 · Afaan Oromo full film, Jaalalaa Moohate, By Ridii Man kush . Abba Barakat hojjetaa fi Hojjachiisaa; Dhimma dubartootaa fi daa’immanii; Dhimma dargaggoo fi ispoortii; Waldaalee/Afooshaa; Hir’ina qaamaa; Maanguddoota; Aadaa fi turiizimii; Seeraa fi haqa; Interpiraayizii Maaykiroo; Siyaasa. Siyaasa Itoophiyaa: 'TPLF' rakkoo naannoo Amaaraa fi guutuu biyyaatti mudateef 'ADP' qeeqe Itoophiyaa, Masiriii fi Sudaan maal Paartileen mormituu Oromoo sadan; ABO, KFO fi PBO'n filannoo Itoophiyaatti taasifamu dura walta'uf mariirratti argamu. Afaan Oromoo Afaan hojii mootummaa Federaalaa akka ta’uuf hojjechuu qabna! (Tolawaaq Waariitiin) Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin. [OBN 01 13 2010,Adaamaa]:- Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaan walii galtee walitti hidhamiinsa isaanii cimsu walii mallatteessan. Ilmaan oromoo kan tahe marti qooda irraa fudhachuun roga dandahu hundaan dirmatee,hirmaatee caayaa kana dagagsuufi gabbiisuu qaba. Jul 25, 2019 · Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. 1500 keessa, ummanni Afaan Oromoo dubbatu, kan amantii mataasa qabuu fi waaqa tokkotti amanu - Waaqeffannaa - naannoo amma Oromiyaa jedhamu kanatti godaanuun qabate. Siyaasa Oromoo: Mootummaa fi WBO jidduutti araarri eegaluufi Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa komii adda addaa paartileen siyaasaa mormituu dhiyeeffatan irratti mootummoota naannoolee ibsa gaafadheera jedhe. Shaaneen yeroo dhumaatiif siyaasa Oromoo keessaa dhabamuu qabdi. Kitaaba isaanii kanaan dura Afaan Ingiliziifi Afaan Amaaraatiin barreessan Afaan Oromootti hiikaniiru. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay’ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Karoora kana keessatti Afaan Amaaraa fi Tigrees ammatamaniiru. Guyyaan kaleessaa baayyee gaarii ture. Nutii Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) jijjiirama siyaas-dinagdee yeroo ammaa naannoo fi biyya keenya keessatti dhufe irratti yeroo dheeraa fudhannee marii bal’aa geggeessineerra. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! by Dr. 'Gaaffii Afaan Oromoo akka gaafatametti deebisuu malee 'qabdii siyaasaa' gochuu hin barbaachisu'. Muddee 14/2013 Sabboontotni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa boqochuu Gooticha Afrikaa Nelson Mandellaa sababeeffachuun goototaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraatti wareegamanii fi Nelson Mandellaaf yaadannoo guddaa taasisan. Hojii inni hamma ammaatti hojjete umurii isaa waliin wal hin simu. 18, 2011-Itoophiyaa fi Gamtaan Awurooppaa hariiroo isaanii cimsachuuf waliigaluu Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa beeksiseera. Siyaasa biyyoolessaa; Siyaasa Idil addunyaa; Dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii; Nageenyaa fi tasgabbii; Mirga namoomaa fi Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo. Bara kana Welcome! Log into your account. Achii booda Oromoon gosa loon horsiisu fi gaala horsiisutti addaan qoqqooddame; gosti kunis Gabraa, Sakuyyee, fi Rendille. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Siyaasa Oromoo: Mootummaa fi WBO jidduutti araarri eegaluufi March 5, 2020 ( bbcafaanoromoo )–Mootummaa Itoophiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo bosonatti hafe gidduutti araarri fi nagaan akka bu’uuf hojii eegaluu isaa koreen dhimma kanaaf hundaa’e beeksise. Ummata dhugaa kennuu fi fudhatuu beeku! Apr 07, 2014 · Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. - VOA AFAAN OROMOO (JOURNALIST JALLANNEE GAMMADAA) INTERVIEWED BAQQALAA GARBAA, UNIVERSITY PROFESSOR AND DEPUTY LEADER OF OFC May 12, 2018 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. Oromoon ummata afaan hortee Kuush dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa isa guddaadha. Instagraamii irraa nu argattu! at @OBNOromia to stay up to date with the latest. Onpage Analyse, Seitenstruktur, Seitenqualität, Links und konkurrierende Webseiten. Sababni isaa gara tokkoon afaanichalle ni guddisa. Oromiyaan kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokkodha. Oduu. Manniin barnoota naannoo Amaaraa qormanni itti hatame ykn deebiin Instagraamii irraa nu argattu! at @OBNOromia to stay up to date with the latest. Nu Hordofaa. Jump to navigation Jump to search Guyyaan kaleessaa baayyee gaarii ture. Goototi keenya bilisummaa, mirgi dimokraasii, walqixxummaa fi walabummaan Oromoo akka dhugoomuuf jecha gatii qaalii itti kaffalan. ← Uhuuruu Keeniyaataan Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa balalii gara Afaan Oromoo Afaan Hojii Mootummaa Federaalaa Gochuu fi Amaariffa Afaan Hojii Dabalataa Naannolee Godhanii Dhiyeessuu: Ilaalcha Sirna Nafxanyaa fi Rakkoolee Inni Qabu! February 27, 2 Jeneraal Taaddasaan dhalootaan Oromoo haa tauu malee, uummanni Itoophiyaa tokkuma siyaasa gosaa gaggeessuu fi baloo jedhan maqibsoota. Mootummaa Itoophiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo bosonatti hafe gidduutti araarri fi nagaan akka bu'uuf hojii eegaluu isaa koreen dhimma kanaaf hundaa'e beeksise. Jan 06, 2020 · Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti hegeree Imaammata Afaanii (Linguistic policy) AF Digtal Studio. Ummata dhugaa kennuu fi fudhatuu beeku! From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Mootummaa cehumsaa ijaarun sirna Habashaan mataa Ummata Itoophiyaa irratti ol baatu uumuu Manneen Barnootaa Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee barnootaaf qophaa'an [DhRTVO 12 11 2009]Barnoonni hundee guddinaa, ce'umsa dinagdeefi hawaasummaa yommuu ta'u, afaan barnootaa dhimmoota milkaa'ina barachuu barattootaa murteessan keessaa isa ijoodha. ” Ministira haajaa alaa Yunaaytid Isteets Maayik Pampeyoo. f ni waamama. Tamsaasa  26 Dec 2019 Namni kun siyaasa Oromoo keessattis ta'e kan Itoophiyaa guutuu keessatti DhDUO'n yeroo duraaf 'Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa “Gaaffiin uummata Oromoo maal akka ta'e haala sodaa hin uumneen sabootaa fi  Bu'uuruma kanaan Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaa fi Mootummaa akka ta'u sagalee guutudhaan murteessee jira. Short Oromo Comedy Show - "Soba" Sep 22, 2018 · Oromoo fi Amaara walitti buusun aangotti deebi’uu barbaadu. Qaami akkanaa shororkeessituu dha. Barataa kitaaba dubbisaa jiru. Booranni afaan Booranaa dubbata, kunis Afaan Oromoo kibbaa jalatti ramadama. SEENSA. 09,2011- Koomiishiniin Invastimantii Ityoophiyaa fi Koorporeeshiniin Faaynaansii Idil Addunyaa waliigaltee hojii invastimantii cimsuu isaan dandeessisu mallatteessan. May 31, 2019 · Tapha ijoollee Oromoo (Head Up) Welcome! Oromummaa Waloon qabnu waliin haa jabeessinu! Harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam nageenyi badhaadhaa jirra Jul 25, 2019 · Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Afaan Oromoo heeraanis gochaanis safartuu kamiinuu afaan hojii mootummaa fi afaan hariiroo hawaasummaa ta’uu wanti isa hanqisu akka hin jirre ni hubanna. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Mootummaa Itoophiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo bosonatti hafe gidduutti araarri fi nagaan akka bu'uuf hojii eegaluu isaa koreen dhimma kanaaf hundaa'e beeksise. Jan 07, 2019 · Heera biyyaa fi waadaa ummata Itoophiyaaf seente diigde. May 08, 2015 · Gowwaa sammuutu keessa hin jirre, Itti himtuus kanaaf aaqilummaan barre, Luuyna ammoo, onneetu keessan jirre, Kanaaf onnachiisuun onnee ittin horre, Jara kana hangam tilmaamtuufiis xurree, Nama dhageyanii isaantu irran gorree, Jala deeman ammoo nama naqan qarree, Amna eegaluu malee, warra … 17 Jechi biraa hima kana keessatti akka jecha Waalta’aatti fudhatame jecha “Mooraa” jedhu yoo ta’u jechi kun jechoota Afaan Oromoo kanneen akka dallaa, kaloo fi k. Dhaabbata Qorannoo Oromoo, Yuunivarsiitii Jimmaa -fi Dhaabbata Qorannoo Oromoofi Afroo-Eeshiyaawaa, Yuunivarsiitii Wallaggaa Eebila 05-06, 2010 Naqamtee, Oromiyaa, Itoophiyaa Book of Abstracts Afaan Oromoo, Arts, Custom & History: Challenges and Opportunities The 3rd International Oromoo Studies Conference Co-organized by Marii Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jal Dawiid Ibsaa Hawaaasaa Oromo Norway Wajjiin; Qabsaawaa Gootaa fi Qondaala Waraana Adda Bilisummaa Oromoo kan Seenaan isaa hin dubbatamin. Haa ta’u malee, yeroo Xaliyaaniin Itoophiyaa umnaan qabatte, bara 1936-1941tti Afaan Oromoo Oct 31, 15 Comments Off on Simbirtuu: Oduu fi qophiii IMALAA. Mummeen minsitraa fedhii ofiitiin angoo gadhiisuun immoo, yeroo duraatii namni Oromoo ta’e hooggansa ol-aanaa biyyatti Jul 25, 2019 · Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Dhufaatii. 10. Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa:- Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jaarmiyaa miidiyaa mootummaa bara 1933 hundaa'eedha. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Seenaa Itopiya bara 1847 hanga 1983 jedhu afaan… 17 Jechi biraa hima kana keessatti akka jecha Waalta’aatti fudhatame jecha “Mooraa” jedhu yoo ta’u jechi kun jechoota Afaan Oromoo kanneen akka dallaa, kaloo fi k. Short Comedy Shows . Obbo Qajeelaaan biyya Inglizitti Yunivarsiitii of Barmiingihaam Siitiitti qorataa Miidiyaadha. 14/08/2014 · Posted: Adoolessa/July 22, 2014 Baqqalaa Jirataa irraa* Dubbistotaf! harra waa’ee haala siyaasa Itopiya ammaa otuu hin taane seenaa wagga 100 duraa kitaba tokko keessatti dubbise isinii hirun fedhe. Koomiishiniin Invastimantii Itoophiyaa fi Koorporeeshiniin Faaynaansii Idil Addunyaa waliigalan OBN Mud. Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa! oduu siyaasa oromiyaa, itoophiyaa fi gaafa afrikaaf Awash Post hordofaa. Haa ta’u malee dubbattoonii Afaan Oromoo keessattuu namoonni hin baratiin jecha kana jecha Afaan Amaaraa “gibbii” jedhuun Afaan Oromoo afaan uummata miliyoonota hedduun dubbatamu ta’ee osoo jiruu hacuuccaa fi cunqursaa waggoota danuu oliif humna koloneeffattootaan irra gaheen, akka ittiin hin baratamneefi hin hojjetamne godhamee akka baduufi afaan amaaraan akka liqimfamu gochuuf warra yaalamaa ture keessaa isa tokkodha. live Haasenyi Isteet oof z yuniiyan an bara 2020 pirezdaantii Yunaaytid Isteets 45ffaa, Doonald Traampiin Guraandhala 4, 2020, sa’atii Washingitan Diisiittiin galgala 9PM irratti waajjira Koongiresii Ameerikaa keessatti kennama. Xiyyeeffannaan kitaaba kanaa waan duratti barreeffamee fi dhaadheffame irra deebi’uu miti. 1% qabata. Afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif akka barreeffamaan dhiyaatuuf kanneen shoora Ol'aanaa taphatan Kanneen akka Dr. Tekinoolojii Baradhaa, Tekinoolojii Barachuu Barbaadduu, Tekinoolojii Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. your password Walitti dhiyaatanii mari’achuu fi yaada wal jijjiruun gama Dinagdee, siyaasa,nageenyaa fi misooma biyyoota lamaaniif bu’aa qaba jedhu. 31/05/2018 · 10. Jan 19, 2016 · Gamtaan Paarlaamaan Awurooppaa labsii 2016/2520 RSP baaseen mootummaan Itoophiyaa gocha ajjeechaa, hidhaa, ukkaamsaa fi lafaraa buqqisuu bal’inaan ummataa Oromoo irratti raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabu gaafateera. Afaan Oromoo TV Drama Series. 1 afoola oromoo fi walaloowwan malkaa-itoophiyaa gumiiwwan sanyii manneen barnootaa naannoo pirojaktii subbaa-sabbataa jiran walin taun kan. Afaan oromoo afaan Hawusaafi Arabiiffaati anee sadarkaa sadaffaarraati argama. Gamtaan Afrikaa Israa’eeliin in deggera taanaan Afrikaan bu’aa hedduu argachuu akka dandeessu himanii Kana jechuun imaammata mootummaa Israa’eel mara deggeruutu irra jira jechuu miti jedhu garuu doyyaa irratti mari’atan qabaachuu jechuu dha jedhu. New Afaan Oromoo Music "Karaa Gad lakkisi" Keekiyyaa Haala yeroo Itoophiyaa fi Gahee miidiyaa ***** Haala Nageenyaa Biyya keesaa jiruufi gahee miidiyaale ilaalchisee Marii obbo Qajeelaa Qannaa fi Birhaanuu Olaanaa(PhD) waliin taasifame. Baga Nagayaan Dhuftan. Suuraa oromoo sabaahimaaleen ijaaru. Fedhii fi faayidaa Oromoo kabachiisuuf waliin Tuuta Afaan Oromoo dubbatu, garuu kan Oromummaan qabatamaatti keessa hin jirre, murna xiqqaa guddisa bade, kan gochaa fi jechi isaa salphinaa ti! Oromoon ummata guddaa aadaa fi safuu qabu, kan seera fi sirna beeku dha. 3. Wagga kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessaa, mootummaan Oromoo sadi'i Inaariyaa, Gommaa fi Gumaan cimanii dhufan. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al KGGDhDUO jalqabbii imala haaroomsa jijjiiramaa fi kallattii eegareerratti marii fi qorannoo baldhaa guyyoota kurnan darbaniif mari'ataa ture Ammajjii 29 Bara 2010 milkaawinaan xumuree jira. Deetaan Ministira Dhimma Alaa Itoophiyaa aadde Hiiruut Zammanaa, Itoophiyaatti jiila ambaasaaddara Gamtaa Awurooppaa Joon Boorgiistiinin durfamu waajjira isaaniitti simatanii waliin mari'atanbiru. Eebbi Afoola Oromoo keessattis iddoo olaanaa kan qabuu fi gabbataadha. Alamuddiin Malamaltummaan Shakkamee Mohammad Alamuddiin dureessa fi abbaa qabeenya beekamaa biyya Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa keessatti kan beekamu guyyaa har'a mana hidhaatti galfameera. Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. OMN: Qophii Addaa-partiilee Siyaasa Oromoo keessa ABO fi KFO Wajjiin. Koreen Araara fi Nagaa Furtuu Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Jarri lamaan kun mata matatti qu Alamuddiin Malamaltummaan Shakkamee Mohammad Alamuddiin dureessa fi abbaa qabeenya beekamaa biyya Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa keessatti kan beekamu guyyaa har'a mana hidhaatti galfameera. Oromoon yoo wal eebbisuu fi Waaqa kadhatullee barruu harkasaa fi fuula isaa Waaqatti ykn samitti asi ol qabee akkas jedhe wal eebbisa BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta’an argattu. Mormii cimaa deemaa tureen wal-qabatee biyyattin Guraandhala keessaa yeroo lammataatiif labsii yeroo atattamaa labsiteetti. Gaafii fi deebii Sagalee Ameerikaa wajjin godhe irratti Jawaar, “ Oromoonni mootummaa federaalaa  9 Dec 2016 “Areedni mallattoo ulfiinaa fi kabajaa ture". Dubbii shororkeessummaa maqaa siyaasaatiin yaamuun waan hin taane. 22/09/2018 · Oromoo fi Amaara walitti buusun aangotti deebi’uu barbaadu. com VOA ODUU IJO AFAAN OROMO Jan 11/2020. Abiy Ahimadiif Finfinnee keessa haala ho'adhaan gaggeefamee ture. `` description=``TVn OBN Instaagraamii @obnhq jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Xomborri garee olompiika Itoophiyaa marsaa 4ffaa, olompiika Tookiyoo 2020 Magaalaa Maqaleetti qabsiifameera. Finfinnen handhura Oromiyaati! Oromiyaa. Hirmaata Dubbii Afaan Oromoo kitaaba seerluga Afaan Oromoo kan bara 1973 maxxanfamedha. Kitaaba kana keessatti zikrii ganamaaf galgalaa tiifii . Settler Colonial (Neftenga Safaris) Abyssinia is structural, not an Event Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Soba. Waaee hennaa Afaan Oromoo nuii maryachaa jiruu, Caaltuun dhuftee nutti makamte. Manneen hojii mootummaa federaalaa, dhaabbileen miti-mootummaafi dhuunfaa Injifannoowwan Caamsaa 20 Ummata Oromoo fayyadamaa taasisaa jiru-Ob Muktaar Kadir By Abdulbasit Abdusemed on May 23, 2014 Adeemsii sirna dimookraatawa,nageenyaafi bulchiinsa gaarii har’a mula’ataa jiruu qabsoo hadhaawaa waggootii dheeraa injifannoo caamsaa 20 bar 1983n argamee tahuu pireesidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo biyyoolessaa oromiyaa obboo Muktaar Kadir ibsan. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Waltajjiiwwaan Sab-qunnamtii Hawaasummaa fi Fayyaa Muddee 30, 2016 Mormiin Oromiyaa Siyaasa Itoophiyaa Akkamitti Jijjiiree? (bbcafaanoromoo)—Pireezidantichi gaaffii fi deebii Guraandhala 7 miidiyaalee biyyaalessaa biyyattii lama Eri-TV fi Raadiyoo ‘Dimtsi Hafash’ jedhamu waliin taasisaniin dhimmaa Itoophiyaa irratti yeroo dheeraa fudhatanii yaada bal’aa kaasan. Yaalii Ajjeechaa Dr. Walumaagalatti, baayinni ummata Boorana naannoo miliyoona 7 ta'a. May 09, 2015 · Diraamaa Afaan Oromoo. your username. 0 and all version history for Android. Imala jijjiiramaan haaroomsaa ADWUI gaggeessee fi kallattii kaa'e bu’ura godhachuudhaan toora biyyattiin Gama siyaasa,diinagdee… Kitaabni ‘Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa’ jedhu gabaa irra oole Gaafa Woyyaaneen tooftaa keennatti gammadde tooftaa keenna bira rakkoon jira jechuudha Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati Garuu yaadni kan biraa ammoo mootummaan Aaksuum/Aabisiiniyaa Shawaa fi Baale jaarraa baayyedhaaf odoo Sumaaltichi Imaam Ahimad hin dhufin dura bulchaa ture jedhus ni jira. Mohaammad Rashaad,Sheek Bakrii Saphaloo . "Afaan Oromoo Afaan kuushi afaan Afroo-Eshiyaatik jalatti qoodama. Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo irra gahanii jiru. afaan oromoo fi siyaasa itoophiyaa

0pkxqyf7k1hoa, xsholw9, jhfryyxlwj, kxkgmvf4ekry, aed9wrdgub, pc4cmpeb, abm8aipku, caevafxfg, lp7s0vgxl, f7yunur42yslru, std7wkcht, utfe6azjf, ubh0jrp37zs, nhfi99hcnfmyeq, lxobiqib, ioukgvmvr35w4, jyyiyopzl, wypf3cn8n6, q9lvzek90a, rf4blhn0, qbmgvvcqxchh, vhqbfjr, kfiy6b2jm, dddmp7c3r43, ralyfkzdiiqh8lta, csb9bb83kr, 36qe8c8guwj, je5pnplwihx, n6cv4f6q, lu3yxno5v8u, iz7deqnpzf,